Kick off

Ett internt event som peppar och enar medarbetarna och tydligt markerar avstampet mot någonting nytt. En kick off ska inspirera och entusiasmera med målet att alla medarbetare ska få tid att bygga och stärka relationer, till varandra och varumärket.

Vi hjälper er med er kick off

Vi tar hand om hela din kick-off; idé, planering, genomförande och utvärdering. Vi skapar era bästa ambassadörer genom minnesvärda stunder där budskap levandegörs och lämnar starka avtryck hos mottagaren. Läs mer om vad vi gör