Kongress

En affärsresa där alla deltagare är med av samma anledning, men på plats har många individuella agendor (att gå på olika seminarier, workshops och föreläsningar). Vårt uppdrag är att hantera och genomföra din kongressresa på ett sätt som ger dig en ökad möjlighet att bygga relationer, skapa affärer och ta del av ny kunskap. 

Vi hjälper dig med din kongress

Utifrån dina mål och tankar sätter vi samman ett program som följer det regelverk som gäller för samarbetet mellan industri, forskning och anställda inom privat och offentlig sektor. Det gör att du som uppdragsgivare alltid har ett korrekt program och agerar effektivt. Inför, under och efter din kongressresa tar vi hand om alla praktiska detaljer.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig med din kongressresa.