Mega-event

Att få individer att känna sig personligt berörda av ett budskap riktat till tusentals personer. Att skapa smidiga flöden i eventets alla moment och förvandla transportsträckor till en del av upplevelsen. Mega-eventets storslagenhet är dess främsta attribut – och likaså den största utmaningen.

Vi hjälper dig med ditt mega-event

Vår långa och oöverträffliga historia av att utveckla, projektleda och producera event har gett oss förståelse för det komplexa samspelet mellan logistik och innehåll i ett uppdrag av denna dignitet. Den minutiösa planering som krävs för att såväl tidsschema som konceptuell röd tråd ska följas och tillsammans skapa en stark helhetsupplevelse. En förståelse som leder till återkommande förtroende att arrangera mega-event, både interna och externa, nära och långt borta.

Mega-event

Ett mega-event sammanför människor från hela landet, ibland världen. Med smidig logistik och flöden utan komplikationer gör vi gästens resa till en del av upplevelsen. Vi ser alla detaljer.

Att skapa innehåll riktat till tusentals personer – som samtidigt ska nå fram till och beröra den enskilda individen – är ett av mega-eventets största utmaningar. Vi hjälper dig att förflytta berg.

I ett uppdrag av denna storlek blir kravet på kommunikationen innan eventet lika stort som under. Att nå ut med viktig information till personer över hela världen med olika kultur, intressen och behov. Vi vet hur man skapar en delad bild.

Varje del av upplevelsen räknas, så också varje specialistroll. I ett uppdrag av denna dignitet höjs kraven på specialistkompetenser som sammanflätas i perfekt symbios. Vi skapar ert dreamteam.