Produktlansering

En produktlansering ska så kraftfullt som möjligt lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden. Vårt uppdrag är att genomföra en produktlansering på ett sätt och i en miljö som gör produkten eller tjänsten attraktiv för den uttänkta målgruppen. Målet är att optimera försäljningen, att skapa långsiktiga relationer samt nå ut medialt.

Vi hjälper dig med produktlansering

Vår långa erfarenhet och stora kunskap kring att arrangera event gör att vi kan forma upplevelser av varierande storlek och karaktär, inom många olika områden, med hela världen som spelplan. Vi tar hand om hela arbetet när du ska genomföra en produktlansering och hjälper dig att skapa en stark varumärkesupplevelse. Läs mer om vad vi gör