Studieresa

En branschspecifik resa som ska utbilda och inspirera medarbetarna i sin yrkesroll. Det kan handla om studiebesök, rundvandringar och möten för att studera exempelvis trender, arkitektur eller byggnadsteknik.

Vi hjälper dig med din studieresa

Vi tar ett helhetsgrepp om din studieresa. Utifrån dina mål och tankar planerar, organiserar och producerar vi resan. Vi har ett nätverk av partners i hela världen; genom våra kontakter får du ut maximalt av resan. Läs mer om vad vi gör