Events

Här har vi samlat några av våra favoritminnen av lyckade event. Vissa ställde oss inför en knivig logistikutmaning, andra satte vår kreativitet på prov. För enkelhetens skull har vi delat upp dem i S(mall), M(edium), L(arge) och D(igitalt). Small handlar om mindre, intimare event, Large innebär stora evenemang, Medium är någonstans mittemellan och digitala event är online.

Events

Här har vi samlat några av våra favoritminnen av lyckade event. Vissa ställde oss inför en knivig logistikutmaning, andra satte vår kreativitet på prov. För enkelhetens skull har vi delat upp dem i S(mall), M(edium), L(arge) och D(igitalt). Small handlar om mindre, intimare event, Large innebär stora evenemang, Medium är någonstans mittemellan och digitala event är online.