We Create Beyond

Hansen är eventbyrån vars främsta drivkraft utgörs av passion. En passion som driver oss att alltid göra skillnad för våra kunder och skapa upplevelser bortom det förväntade. Vi lyckas genom att skapa Wow, Winners och Worldwide.

We Create Wow

Alla event berättar en historia. Genom välregisserade upplevelser från start till slut, en röd tråd att följa och beröras av, utsuddade gränser mellan varumärke och människa.

Vi hjälper dig att forma en stark helhetsupplevelse av ert event. Med era budskap i fokus hjälper vi dig att göra väl underbyggda val i eventets alla beståndsdelar och skapa mottaglighet hos er målgrupp för det ni vill berätta. Vi bygger en show som förvandlar publik till huvudkaraktärer genom förståelse och identifikation till varumärket och den historia ni förmedlar. En historia som berättas och lever vidare genom målgruppen och era bästa ambassadörer.

We Create Winners

Ett lyckat event är mer än en stark idé. Bara genom insikten om att detaljer sällan är detaljer, minutiös planering av varje moment och kunskap kring potentiella fallgropar under livesändning kan man skapa den varumärkesupplevelse som bygger vinnande organisationer.

Sedan 1989 har vi fått saker att hända. Vår långa erfarenhet av att utveckla, projektleda och producera event har inte bara gett oss förståelse för att alla delar i ett arrangemang är lika viktiga. Hur man formar en helhet som överträffar förväntningar och lämnas med känslan av tillhörighet och identifikation. Vi vet hur flöden utan komplikationer ska utformas för bäst resultat, vilka logistiklösningar och projektprocesser som krävs för att ta sig dit. Inte minst är vi övertygade om att minnesvärda upplevelser kommer från just den kunskapen; hur idé blir verklighet.

We Create Worldwide

Att forma event utomlands innebär förflyttning i mer än tid och rum. Att förstärka de budskap man vill sända genom autentiska miljöer som öppnar upp sinnen, skapar mottaglighet och delas ihop med andra kan starta en resa som inte slutar vid hemkomst.

Hansen är inte bara en av de största eventbyråerna i Sverige; vi har hela världen som spelplan. Genom vår långa erfarenhet och stora kunskap kring att arrangera event utomlands har vi idag ett globalt nätverk som gör att vi kan verka i och genomföra kvalitetssäkrade event i mer än 80 länder. Detta ger oss en oöverträffad lokalkännedom med vilken vi varje år skräddarsyr upplevelser på enastående platser världen över. Event med avstamp i varumärket och budskap förmedlade framför unika kulisser.