Mötesstrategi

En taktisk plan för dig som vill jobba strategiskt med dina återkommande event och möten. En mötesstrategi tar avstamp ur din kommunikationsplan och pekar ut riktningen för det löpande arbetet med event, oavsett deras storlek och syfte.

Vi hjälper dig med din mötesstrategi

Vårt uppdrag är att lyssna in dina önskemål, behov och utmaningar – och utifrån dem hitta långsiktiga lösningar och förhållningssätt. Tillsammans skapar vi din mötesstrategi som gör att du slipper att uppfinna hjulet gång efter annan. Målet är att göra det enklare att planera, genomföra och utvärdera dina event och möten. Läs mer om vad vi gör